call, dial, phone, sms, text icon За въпроси и поръчки:
0889 53 30 10

Меню
Меню
  • Начало
  • Декларация за даване на съгласие за обработване на лични данни

Декларация за даване на съгласие за обработване на лични данни

Декларация за даване на съгласие за обработване на лични данни съобразно чл. 7 от Регламент 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА


Съгласен/съгласна съм с това, че личните ми данни, а именно три имена, телефон, адрес и имейл адрес се обработват от
за изпълнение на договор за закупена стока или поръчана услуга, както и за изпращане на информационни и рекламни съобщения за продуктите и услугите на megacases.bg. Съгласието си предоставям за периода, необходим за изпълнение на преддоговорното или договорно отношение между мен и megacases.bg, а след това за по-краткото от:

  • Предвидения период за съхраняване на договорни документи съгласно данъчното и счетоводното законодателство на Република България.
  • Или периода от 5 години.
Сравнение на продукти